Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO
"Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stare Pole - edycja 2015"

W bieżącym roku Gmina Stare Pole po raz pierwszy przystąpiła do dofinansowania zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.


W ramach zadania wykonano 1 instalację solarną na budynku mieszkalnym na potrzeby wytwarzania centralnej wody użytkowej.


W wyniku realizacji zadania ograniczone zostało zużycie węgla z 4,5 Mg rocznie do 2,5 Mg, co spowoduje ograniczenie emisji CO2 o 3,84 Mg/rok. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 12000,00 zł, z czego przyznano dofinansowanie z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kwocie 2260,00 zł, co stanowi 18,83% kosztu zadania,
  • Gmina Stare Pole w kwocie 2400,00 zł,
  • Osoba fizyczna w kwocie 7340,00 zł.


Więcej informacji na stronie: http://www.wfosigw.gda.pl


"Organizacja szkoleń połączonych z warsztatami oraz promocja produktów lokalnych i tradycyjnych"

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kobiet Żuławskich Złotowianki we wsi Złotowo i Ząbrowo. Celem projektu jest uświadomienie społeczności, że system ochrony i promocji wyrobów tradycyjnych i lokalnych, a także regionalnych dóbr kultury tradycyjnej, to szansa dla mieszkańców naszego regionu, bo stwarza dodatkowe, pozarolnicze źródła dochodu, chroni dziedzictwo kulturowe i pomaga w rozwoju obszarów wiejskich i turystyki wiejskiej.


Szkolenia i warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej w Złotowie oraz Ząbrowie.


W szkoleniach wzięło udział 20 osób.


W ramach szkoleń zidentyfikowane zostały trzy produkty tradycyjne: szarpańce i cebulaki ze Złotowa oraz pierogi kudłate z Ząbrowa. Produkty te będą ubiegać się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych Marszałka Województwa Pomorskiego. Produkty wpisane na LPT będą kolejnym elementem promocyjnym Gminy Stare Pole i regionu Żuław.


W ramach projektu odbyła się w dniu 24 lipca 2014 r. impreza integracyjna w Złotowie dla mieszkańców Gminy Stare Pole.


  


 

Dnia 30 listopada 2010 roku w sali Urzędu Gminy w Starym Polu odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego pn. "Zdobywasz wiedzę - osiągasz sukces", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było zaktywizowanie niepracujących osób do podejmowania samodzielnych działań na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej.

W projekcie uczestniczyło 7 niepracujących kobiet z terenu gminy Stare Pole. Uczestniczki projektu w czasie jego trwania otrzymały pomoc psychologa i doradcy zawodowego, zdobyły umiejętności w zakresie obsługi komputera. Ponadto każda z uczestniczek ukończyła kurs opiekunki środowiskowej oraz szkolenie z zakresu wizażu.


Uczestniczki projektu 'Zdobywasz wiedzę - osiągasz sukces'

Podczas spotkania beneficjentki projektu otrzymały z rąk Wójta Gminy Stare Pole, certyfikaty potwierdzające zakończenie uczestnictwa w projekcie. W dalszej części spotkania uczestniczki projektu, podzieliły się z zaproszonymi gośćmi, swymi wrażeniami na temat ukończonych szkoleń oraz dalszych planów.

Ogółem zrealizowano 177 godzin szkoleń. Wszystkim uczestniczkom projektu należą się słowa uznania za wytrwałość i 100% frekwencję na zajęciach.

Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach projektu, w sposób pozytywny wpłyną na osoby w nim uczestniczące i osiągnięty zostanie cel projektu.Biuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
  
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.