Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno-Zawodowego


 
2016-09-27Gminny Dzień Seniora


 
2016-09-24Turniej Piłki Nożnej


 
2016-09-14Inauguracja Roku Kulturalnego


 
2016-09-14Rodzinny Rajd Rowerowy "Ku chwale kartofla"


 
2016-09-14Harmonogram szkoleń


 
2016-09-09Wsparcie dla producentów mleka


Wsparcie dla producentów mleka redukujących dostawy

O pomoc unijną będą mogli wnioskować producenci mleka, którzy zmniejszą dostawy do podmiotów skupujących. Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego. Kwota przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro.


Wsparcie będzie wynosić 14 EUR za 100 kg mleka w odniesieniu do ilości odpowiadającej różnicy między mlekiem dostarczonym w trakcie okresu referencyjnego, a mlekiem dostarczonym podczas okresu redukcji.


Wsparcie będzie przysługiwało producentowi mleka, który posiadał produkcję mleka w okresie referencyjnym i zredukował ją. Do pomocy kwalifikuje się nie więcej niż 50% redukowanej produkcji w odniesieniu do okresu referencyjnego i nie mniej niż 1500 kg. Warunkiem dodatkowym ubiegania się o pomoc jest także udokumentowana produkcja w lipcu br.


Zapowiadana publikacja rozporządzenia Komisji Europejskiej jest planowana na 10 września 2016 r. W ślad za nim zostanie opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów. Szczegółowe warunki uczestnictwa w mechanizmie wraz z formularzem zostaną opublikowane na stronie internetowej ARR. Termin składania wniosków w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego od opublikowania rozporządzeń do 21 września br. do godz. 12.00. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o płatność w przeciągu 45 dni po zakończonym procesie redukcji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora OT ARR środki finansowe zostaną przelane na konto bankowe producenta mleka.


Projekty instrukcji ubiegania się o pomoc za zmniejszenie produkcji i wniosku są dostępne na stronie http://www.arr.gov.pl/komunikaty-rzecznika-prasowego. Agencja zwraca szczególną uwagę, że zamieszczone projekty mogą ulec zmianom. 
2016-09-09Konsultacje dot. wsparcia z LEADER


 
2016-09-09Szkolenie Pełzacz


Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zaprasza na szkolenie wyjazdowe "Pełzacz".


Szczegóły na stronie https://www.facebook.com/ekoinicjatywa 
2016-09-02Na dobry początek!


Wójt Gminy Stare Pole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym "Na dobry początek!" na dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.


O dofinansowanie mogą się ubiegać stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i edukacji, biblioteki publiczne, fundacje.


Celem konkursu jest min. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, zachęcanie osób pracujących z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Kwota dofinansowania: od 3 do 10 000 zł - obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny organizatora projektu w wysokości 10% dofinansowania.


Budżet programu w 2016 r.: 450 000 zł.


Termin przesyłania wniosków: 12 września 2016 r., godz. 12:00.


Do pobrania:

 
2016-09-02


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 35 36 37 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
  
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.