Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

Czasy najdawniejsze Czasy Krzyżackie W granicach
ekon. malborskiej
Największa powódź w XIX w. Rzut oka
w przeszłość

  CZASY NAJDAWNIEJSZE


                 Obszar gminy Stare Pole do XVI w. był pokryty na znacznym obszarze rozlewiskami jeziora Drużno, bagnami oraz lasem grądowym. Mimo takich warunków na skrawkach suchej ziemi, wyspach , cyplach i lokalnych wzniesieniach pojawiło się osadnictwo, którego ślady sięgają neolitu. Istnieją dowody , że człowiek mieszkał na tych terenach już przed paroma tysiącami lat.
         We wczesnej epoce żelaza występowała tu kultura pomorska, która osiadła na omawianym terenie w okresie Hallstatt D. Nasilenie osadnictwa nastąpiło jednak dopiero we wczesnym i środkowym okresie lateńskim. Zanim jednak pojawiła się kultura pomorska obszar ten zamieszkiwany był od III okresu brązu przez kulturę łużycką. Wszędzie tam, gzie ludność kultury pomorskiej przesunęła się na tereny zamieszkałe przez ludność kultury łużyckiej, dochodziło w ciągu okresu Hallstatt D. oraz wczesnego i środkowego okresu lateńskiego do symbiozy kulturowej, polegającej na wzajemnym przekazywaniu elementów kultury materialnej i duchowej.
         Dowodem na istnienie osad z okresu kultury Hallsttat D., na terenie gminy są stanowiska archeologiczne , które należałoby uznać za najstarsze ślady osadnictwa:
Klecie- 0,5 km od wsi w kierunku Krasnołęki przy drodze po lewej stronie, odkryto w 1899r. skarb brązowy, złożony z dwóch napierśników, zapinki okularowej, dwóch naramienników spiralnych, czterech bransolet większych , ośmiu bransolet mniejszych oraz ozdobnej tarczki ażurowej.
Podczas prowadzonych badań odkryto również ślady osady i wykopano szczątki naczyń oraz brązową szpilę z łabędzią szyją z okresu lateńskiego.
Janówka- w 1864 r wykopano popielnicę i stwierdzono długotrwałe osadnictwo od neolitu po wczesne średniowiecze.
Dębowa Góra- nieopodal Starego Pola w zakolu koryta Starego Nogatu (obecnie nazywana przez mieszkańców Piachową Górą) . Z przeprowadzonych badań w 1939 i 1951 r. pochodzą ułamki kilku naczyń między innymi z chropowatą mazaną powierzchnią . Są to relikty kultury neolitycznej, ceramiki grzebykowej, ceramiki sznurowej, rzucewskiej, pomorskiej, wielbarskiej i staropruskiej.

         Prowadzone badania archeologiczne dowodzą, że w średniowieczu osadnictwo wyraźnie się zagęszczało. Wiadomo jednak, że około VI w. tereny rozciągające się na wschód od dolnej Wisły i Nogatu opanowali pogańscy Prusowie, ale słowiańskie enklawy utrzymały się nadal. Prusowie osiedlili się również w okolicach Starego Pola, świadczą o tym staropruskie nazwy miejscowości : Krauslamks (Kraszewo), Seitkaimis ( Krzyżaków), Matkutkaimis ( Parwark), Kikaiten ( Kąty). Tereny Starego Pola wchodziły w obręb włości Altem, która sięgała na północ do okolic Jegłownika.
         Pod koniec X w. Polska podjęła próbę pokojowej chrystianizacji pogańskich sąsiadów organizując misje biskupa Wojciecha, który prawdopodobnie podczas wyprawy do Prusów odpoczywał na terenie wsi Krzyżakowo, która w XIII w . stała się głównym ośrodkiem religijnym. Jednak rozpoczęcie działalności chrystianizacyjnej przez Krzyżaków , zepchnęło w cień wszystkie dotychczasowe poczynania. Po sprowadzeniu osadników zachodnich XIII i XIV w. pierwotna ludność tubylcza z biegiem lat została przez nich wchłonięta a wokół Starego Pola powstały nowe wsie.

Informacje zebrała i opracowała
mgr Beata Woś


 Biuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
   
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.