Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Środa z funduszami


 
2015-04-28LGD - Szkolenie


Do pobrania:
 1. Formularz złoszeniowy

 
2015-04-27LGD - Szkolenie


Do pobrania:
 1. Formularz złoszeniowy

 
2015-04-27Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców


 
2015-04-27Odpowiedzi na zapytania do przetargu

Odpowiedzi na zapytania do przetargu dla zadania pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu" - I


 
2015-04-24XI Wiosenny Rajd Rowerowy


 
2015-04-24Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dla zadania pn. "Utrzymanie i eksploatacja urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stare Pole"


 
2015-04-23Piękna Wieś Pomorska 2015

Urząd Gminy w Starym Polu informuje, że w roku bieżącym odbędzie się kolejna edycja konkursu "Piękna Wieś Pomorska".


Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przy współpracy urzędów gmin i starostw powiatowych województwa pomorskiego.


Celem konkursu jest m.in.:
 • ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi,
 • poprawa jakości życia na wsi,
 • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
 • identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:
 • gminnym,
 • powiatowym,
 • wojewódzkim
i w dwóch kategoriach:
 • Zagroda,
 • Wieś.

W konkursie mogą brać udział wsie (z wyjątkiem wsi, w której znajduje się siedziba gminy) oraz zagrody z wyłączeniem laureatów I-szych miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich dziesięciu edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii Wieś" jest złożenie karty zgłoszenia wsi podpisanej przez sołtysa. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii "Zagroda" jest złożenie karty zgłoszenia podpisanej przez właściciela zagrody. Karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Polu (pok. nr 11A) lub u sołtysów.


Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona oceny zgłoszonych Wsi i Zagród w terminie do 15 czerwca 2015 r. i zgłosi laureatów I-ych miejsc w poszczególnych kategoriach do eliminacji powiatowych.


Deklaracje udziału w konkursie "Piękna Wieś Pomorska 2015" należy składać do dnia 15 maja 2015 r. u sołtysów wsi lub w Urzędzie Gminy w Starym Polu.


Zapraszamy do udziału w konkursie!


 
2015-04-22Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Urząd Gminy w Starym Polu informuje

o możliwości ubiegania się o dotację celową z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów

wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych,

poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, pompami ciepła, kolektorami słonecznymi lub kotłami opalanymi biomasą (drewno, słoma).

Dotacja może być udzielona na wymianę źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych i wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.


Planowana kwota dotacji wynosi do 50% kosztów modernizacji źródła ciepła i jest uzależniona od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania, których realizacja odbędzie się w 2015 r. lub w 2016 r.


Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej gminy www.starepole.pl lub w Urzędzie Gminy Stare Pole (pok. nr 11A).


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminyw Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, w terminie do 15 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, pok. 11A lub pod numerem telefonu 55-271-35-32 (wew. 42) w godzinach pracy Urzędu.


Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów modernizacji źródła ciepła w budynku mieszkalnym


 
2015-04-22Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Stare Pole

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Stare Pole


 
2015-04-22


<< Wstecz 1 2 3 ... 42 43 44 ... 48 49 50 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
   
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.