Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

Czasy najdawniejsze Czasy Krzyżackie W granicach
ekon. malborskiej
Największa powódź w XIX w. Rzut oka
w przeszłość

  W GRANICACH EKONOMII
  MALBORSKIEJ


         Po wojnach polsko-krzyżackich zaczął się powolny proces odbudowy zniszczonych terenów. Należało też uporządkować sprawy osadnicze i uregulować prawa mieszkańców. Wiele miejscowości nie posiadało dokumentów lokacji , bowiem zagubiono je podczas działań wojennych. Dlatego też w 1476 r. król Kazimierz Jagiellończyk dokonał nowej lokacji wsi ( Nocendorf) Krzyżakowo oraz (Schlablau ) Szlagnowo . Z tego okresu pochodzi również pierwszy znany przywilej dla wsi Królewo, który pochodzi z 1486 r. a potwierdził go krół Zygmunt w 1526 r. W tym czasie Królewo nazywane było " Królewską Wsią " , w której czynne były dwie karczmy.
         O sytuacji społecznej we wsi Stare Pole dowiadujemy się z zachowanego przekazu z 1510 r.: " Zarówno sołtys Jost, jak i 11 kmieci i karczmarz nosili niemieckie nazwiska. Istniała jednak wówczas we wsi tradycja o mieszkających tu wcześniej Polakach, zawarta w nazwie Polensfelt odnosząca się do 6 włók ziemi. Tradycja ta utrzymywała się do końca XVI w. Za polskich czasów ludnośc narodowości polskiej powróciła do Starego Pola i była liczna. W 1569 r. król Zygmunt August wydał potwierdzenie przywileju dla wsi Altfelde".
         Wsie należące do obecnego obszaru gminy Stare Pole przynosiły ekonomii malborskiej i krajowi bardzo duże dochody. Każda wieś zobowiązana była do opłat czynszu, którego wysokość wynosiła od 1 do 3,5 grzywny z łanu. Czynsz Starego Pola wynosił 1 grzywna i 1 funt pieprzu. Sołtys, który jedną karczmę utrzymywał płacił 1,5 grzywny i 1,5 funta pieprzu.
         Od roku 1569 kiedy to Zygmunt August wydał edykt gwarantujący swobody religijne, większość późniejszych osadników wokół Starego Pola pochodziła z Holandii i Niemiec. Osiedlali się oni na terenach najsłabiej dotychczas zasiedlonych i najtrudniejszych do uprawy. Kolonistów tych zwano w dawnej Polsce Olędrami, należeli oni do protestanckiej sekty menonitów, prześladowanej w Niderlandach. Specjalizowali się oni w zakresie osuszania błot i bagien. Z pośród miejscowości leżących wokół Starego Pola , osadnicy wybrali na utworzenie swojej osady Szaleniec, gdzie do tej pory był folwark. Osiedlając się tworzyli zagrody holenderskie. Oprócz prac melioracyjnych nowego typu osadnictwa, zasługą menonitów było sprowadzenie na Żuławy biało-czarnych krów rasy holenderskiej i związana z tym produkcja serów.
         W przeważającej części jednak obszary położone wokół Starego Pola zamieszkiwali chłopi żuławscy, których świadectwem dawnej zamożności jest dom podcieniowy w Kleciu.
         Mozaika wyznaniowa jaka istniała na terenach Starego Pola i okolic miała nie tylko wpływ na rozwój gospodarczy ale i kulturowy. O ile protestanci w miastach pruskich wywalczyli dla siebie swobodę wyznania luteranizmu, o tyle trudniejsza była sytuacja zwolenników tej religii mieszkających w wioskach Prus Zachodnich. Pierwsi luterańscy pastorzy mieszkali w Królewie, odprawiali nabożeństwa w jednym z wiejskich budynków, istniejący tam kościół pozostał kościół rękach katolików.W latach 1788-1789 w parafii Królewo mieszkało 400 katolików i 330 ewangelików Pierwszy kościół protestancki wybudowano we wsi Kaczynos w 1626 r.
         Stare Pole w tym czasie, ze względu na swoje położenie było ośrodkiem o wielopłaszczyznowym znaczeniu. Nie było tu jednak kościoła katolickiego, mieszkańcy uczęszczali na msze do Krzyżanowa. W 1638 r. w wyniku napływu prądów reformacyjnych powstaje kościół ewangelicki, plebania i cmentarz a w kilka lat potem szkoła ewangelicka.

Informacje zebrała i opracowała
mgr Beata Woś


 Biuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
   
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.