Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

Czasy najdawniejsze Czasy Krzyżackie W granicach
ekon. malborskiej
Największa powódź w XIX w. Rzut oka
w przeszłość

  CZASY KRZYŻACKIE


         Przybycie Krzyżaków przyniosło w ciągu niespełna pół wieku opanowanie całych terenów zamieszkiwanych przez plemiona Prusów i częściową zagładę dotychczasowych mieszkańców z terenów obecnej gminy Stare Pole. Od momentu kiedy została przeniesiona stolica Państwa Zakonnego do Malborka Krzyżacy rozwijają wielką akcję kolonizacyjną terenów Żuław. Wówczas to następuje lokacja większości istniejących wsi w okolicach Starego Pola. Korzystne warunki stosowanego przez Krzyżaków prawa chełmińskiego przyciągało osadników, którzy zamiast rozproszonych osad i pojedynczych dworów zakładają zwarte , założone według jednolitego planu wsie, których granice są ściśle określone w przywileju lokacyjnym.
Altfelde ( Stare Pole)- lokacja nastąpiła 14 lutego 1330 r. z rąk komtura dzierzgońskiego Lutra von Braumschweiga. W kontrakcie lokacyjnym dla tej miejscowości wyraźnie rozróżnia się " 18 łanów czynszowych, od których przyznano 2 lata wolnizny, od pozostałych 9 łanów bez wolnizny. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z powiększeniem areału starszego osiedla. Także nazwa wsi Aldevelt wskazuje wyraźnie przed krzyżackie osadnictwo" .
Kacznose,Caczinnase ( Kaczynos)- lokacja wsi nastąpiła w 1367 r. przez wielkiego mistrza Winricha von Kniprode dla Hansa Arnolda. " Włók było wtedy 8, do których dawali jęczmień jęczmień-200 od włóki. Był to majątek prawdopodobnie rycerski oraz wieś ".
Notzendorf ( Krzyżanowo)-wieś ta należy do lokowanych przed 1330 r. Cennym zabytkiem jest tu kościół gotycki z 1325 r. W 1330 r. mieszkańcy wsi Stare Pole zostali zobowiązani do płacenia dziesięciny dla kościoła w Krzyżanowie. W tej miejscowości powstaje pierwsza szkoła parafialna w naszej okolicy(1408 r.).
Königsdorf ( Królewo)- przed 1340 rokiem wieś założona na cześć Wielkiego Mistrza Ludwika Koeninga. " W 1353 roku komtur elbląski dodał dwóm Prussom Wenikemu i Studilemu, do dotychczasowych dwóch radeł we wsi Königsdorf, co poświadczał stary rejestr, jeszcze jedno radło ".
Reichfelde ( Złotowo)-wieś założona w latach 1331-1335. Przywilej lokacyjny wystawił dla miejscowości wielki Mistrz Ludwik Koening w 1342r. w którym zmniejszał mieszkańcom czynsz, co wskazuje na trudności związane z zagospodarowaniem tego terenu. Ówczesny obszar Złotowa to las przechodzący w bagno, które nosiło w całości nazwę Solow. W celu osuszenia bagna i odprowadzenia w głąb Żuław wód z wysoczyzny, wykopano kanał Tejna (obecnie Tina).
        Po wieku świetności i rozwoju, jaki przeżywał Zakon w ciągu XIV stulecia nastąpił upadek krzyżackiej potęgi. W czasie wojny polsko-krzyżackiej 1409-1411 oraz wojny trzynastoletniej wiele wiosek zostało zniszczonych. Na mocy pokoju z 1466 r. Stare Pole i okolice znalazły się w Prusach Królewskich tzw. Ekonomii Malborskiej.

Informacje zebrała i opracowała
mgr Beata Woś


 Biuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
   
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.