Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


 
2016-12-12Dofinansowanie odnawialnych źródeł energiiSzanowni Państwo,

Ze względu na wymagania stawiane przez Instytucję Zarządzającą Programem jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego każda gmina aplikująca o środki unijne przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązana jest do dostarczenia wyciągu z dokumentacji technicznej Odnawialnych Źródeł Energii na wskazanym przez mieszkańca budynku. W związku z powyższym osoby deklarujące udział w projekcie zobowiązane są do złożenia oświadczenia dotyczącego opłaty za wizję lokalną.


Wójt Gminy Stare Pole
/-/ Marek SzczypiorDo pobrania:

 
2016-11-30Spotkanie z cyklu "Bliżej Seniora"


 
2016-11-30LGD - spotkania informacyjne


 
2016-11-30LGD - szkolenia


 
2016-11-30Żuławska LGD - wynki naborów


Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:


  • Przedsięwzięcie 1.1.4.: Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem
  • Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne
  • Przedsięwzięcie 1.2.3.: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu
  • Przedsięwzięcie 1.2.4.: Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu
  • Przedsięwzięcie 1.2.6.: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 29 roku życia

Szczegóły na stronie: http://zulawskalgd.pl/index.php/ogloszenia/wyniki-naborow


 
2016-11-30Warsztaty Bożonarodzeniowe


 
2016-11-26Staropolskie Mikołajki


 
2016-11-26Zabawa Sylwestrowa


 
2016-11-26Dofinansowanie odnawialnych źródeł energiiSzanowni Państwo,

Gmina Stare Pole informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.


Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stare Pole.


Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.


Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po zebraniu wszystkich ankiet.


Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia - kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, na I piętrze (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2016 r. (osobiście, pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: ug@starepole.pl lub faksem: (55) 271-35-33 - decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.


Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy.


Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie!


Wójt Gminy Stare Pole
/-/ Marek Szczypior
Do pobrania:

 
2016-11-23


<< Wstecz 1 2 3 ... 5 6 7 ... 44 45 46 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
  
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.