Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020
Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania prac nad LSR 2014-2020 do siedziby Biura LGD Spichlerz Żuławski w Malborku przy ul. Plac Słowiański 17/211 od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00.


Państwa uwagi oraz sugestie w znaczący sposób przybliżą nam potrzeby oraz problemy naszego obszaru i pomogą skuteczniej kontynuować wspólne działania na rzecz rozwoju obszaru Powiatu Malborskiego oraz Nowodworskiego. Pracę nad tym dokumentem rozpoczynamy od diagnozy wszystkich obszarów życia na terenie objętym lokalną grupą działania. Diagnoza ma na celu określenie jak największego kręgu istniejących, rzeczywistych i aktualnych:

  • dostrzeganych przez Państwa problemów,
  • niezaspokojonych potrzeb,
  • niewykorzystanych zasobów i potencjału lokalnej społeczności.

Zgromadzone informacje mają definiować stan faktyczny i posłużą do przeprowadzenia analizy SWOT, a w szczególności określenia słabych i silnych stron obszaru LGD oraz w późniejszym czasie, do określenia trafnych celów lokalnej strategii rozwoju.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety oraz wysłanie jej na adres: sekretariat@spichlerzzulawski.pl.


Ankieta dostępna jest na stronie http://www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/15574/


 
2015-03-26Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach Przezydenta Rzeczypospolietj Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku


 
2015-03-25Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 35 w Gdańsku z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborzcej Nr 35 w Gdańsku


 
2015-03-25Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zadania pn. "Wymiana istniejącej nawierzchni wyposażenia gruntu działki nr 489 przy Zespole Szkół w Starym Polu"


 
2015-03-23Odpowiedzi na zapytania do przetargu


 
2015-03-23Gmina Gronowo Elbląskie - Wycieczka autokarowa


 
2015-03-20Zwołanie VII Sesji VII kadencji

Zwołanie VII Sesji VII kadencji


 
2015-03-19Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom prawidłowego tworzenia projektów w ramach funduszy UE.


W programie szkolenia m.in.:
  • Projekt europejski - definicja, cykl życia projektu, konstrukcja, eurospeak, czynniki sukcesu, matryca logiczna, wskaźniki

  • Projekty miękkie i twarde - konstrukcja wniosku aplikacyjnego, biznes planu/studium wykonalności, procedura aplikowania

  • Rozliczanie projektu europejskiego - sprawozdawczość, monitoring, ewaluacja, promocja, rachunkowość

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się w piątek 27 marca 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11, w godz. 9:00 - 15:50.


Zgłoszenia:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 25 marca 2015 r. w formie elektronicznej na adres mailowy j.glazewska@pozytywneinicjatywy.pl (wypełnienie formularza możliwe będzie również na szkoleniu po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym zawierającym wszystkie dane).


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.


Więcej informacji na stronie internetowej: http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenie-w-malborku-jak-przygotowac-dobry-projekt-w-ramach-funduszy-unii-europejskiej-

 
2015-03-18Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu dla zadania pn. "Utrzymanie i eksploatacja urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stare Pole" - II


 
2015-03-17Usuwanie azbestu

Urząd Gminy w Starym Polu informuje

o możliwości ubiegania się o dotację celową z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest.

Dotacja udzielana jest na realizację inwestycji polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu pokryć dachowych zawierających azbest, zgodnych z "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Pole".


Do konkursu mogą być zgłoszone zadania, których realizacja odbędzie się w 2015 roku.


Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej gminy www.starepole.pl lub w Urzędzie Gminy Stare Pole (pok. nr 11A).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, w terminie do 31 marca 2015 r.

Do pobrania:

 
2015-03-17


<< Wstecz 1 2 3 ... 41 42 43 ... 44 45 46 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
  
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.