Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Żuławska LGD informuje


Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłosiła listy wniosków wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu 1.1.3. Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.


Jednym z wybranych zadań jest projekt Gminy Stare Pole pn. "Przystanek Leśny Żuławy".


Szczegóły na stronie: http://zulawskalgd.pl/index.php/ogloszenia/210-wyniki-naboru-08-2017


 
2017-04-07Konkurs Piękna Wieś

 


Urząd Gminy w Starym Polu informuje,
że w roku bieżącym odbędzie się
24 edycja konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2017"


Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.


Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.


Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:
  • gminnym,
  • powiatowym,
  • wojewódzkim

i w dwóch kategoriach:
  • "Zagroda",
  • "Wieś".

W konkursie mogą brać udział wsie (z wyjątkiem wsi, w której znajduje się siedziba gminy) oraz zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, z wyłączeniem laureatów I-szych miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich dziesięciu edycjach Konkursu.


Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii "Wieś" jest złożenie karty zgłoszenia wsi podpisanej przez sołtysa.


Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii "Zagroda" jest złożenie karty zgłoszenia podpisanej przez właściciela zagrody.


Karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Polu (pok. nr 4) lub u sołtysów.


Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona oceny zgłoszonych Wsi i Zagród w terminie do 14 czerwca 2017 r. i zgłosi laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach do eliminacji powiatowych.


Karty zgłoszenia wsi / zagrody w konkursie "Piękna Wieś Pomorska 2017" należy składać do dnia 12 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy w Starym Polu (osobiście, listownie lub za pośrednictwem sołtysów).


Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania: Regulamin konkursu

 
2017-04-03Żółta kartka


 
2017-04-03Kurs operatora kombajnów


 
2017-03-23Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


 
2017-03-21Jak założyć sad?


 
2017-03-21Pomoc finansowa


Mieszkańcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na rzecz rozwoju małych gospodarstw, mogą uzyskać pomoc finansową. Jest to możliwe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nabór wniosków potrwa od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku.


Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html


 
2017-03-21Nowy rozkład jazdy

Usługi Transportowe Jacek Lubiński
ul. Nowowiejskiego 27/26
82-400 Sztum

 

ROZKŁAD JAZDY - obowiązuje od 01.03.2017 r.

Rodzaj usługi: komunikacja zwykła
Nazwa linii: Stare Pole - Ząbrowo - Kaczynos - Malbork
Numer linii komunikacyjnej: -
Numer linii: 221303


SZ
JL
1001
S-e
Zw
    Skrót nazwy firmy
Numer kursu
Oznaczenia
Rodzaj kursu
  SZ
JL
1002
S-L
Zw

SZ
JL
1003
S-e
Zw

SZ
JL
1004
S-e
Zw
KmOdl.Dworce
i przystanki

Pr.
TAM

Pr.
POW
   
6:450,00,00,00    <<<
7:00 <0,000,00Stare Pole33,132,09:0015:0016:30
7:10 <6,006,00Ząbrowo25,325,39:1014:5016:20
7:17 <11,005,00Kaczynos22,122,19:1714:4216:12
  < 4,00Stare Pole  9:25  
7:3534,00<22,0011,00Malbork PKP25,325,39:3514:3016:00

 

Dane osoby zarządzającej: Jacek Lubiński

 

Oznaczenia:

  • S - kursuje w dni nauki szkolnej
  • e - nie kursuje w okresie ferii letnich
  • L - kursuje w okresie ferii letnich

 

Liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania przewozów na w/w linii - 1


 
2017-03-20Warsztaty Wielkanocne


 
2017-03-13Kartka Wielkanocna 2017


 
2017-03-13


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 45 46 47 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
  
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.