Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
odLOTTOwa jazda z OSHEE


 
2017-07-21Nowy okres zasiłkowy


UWAGA!
Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 już od 1 sierpnia 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że korzystanie ze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia br.


Okresy zasiłkowe

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu "Rodzina 500 +", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy - rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.


Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.


Wnioski na fundusz alimentacyjny

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Wnioski na świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Formularze

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, rodzinne i funduszu alimentacyjnego dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu. Wypełniony wniosek o świadczenia wychowawcze można złożyć osobiście, listownie lub przez internet. Do wyboru jest ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Podobne udogodnienia obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. Do dyspozycji są: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.


Źródło: MRPiPS

 
2017-07-21Spalanie odpadów

Źródło: http://gostyn24.pl/photos/n_25189_1.jpg

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Stare Pole!

W związku z informacją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o napływających skargach dotyczących termicznego przekształcania odpadów poza instalacjami informuję, że zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach lub we współspalarniach odpadów, spełniających wymagania dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, umożliwiających osiągnięcie bezpiecznego poziomu termicznego przekształcania odpadów zarówno dla zdrowia i życia człowieka, jak i środowiska.


Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach nieprzestrzeganie w/w przepisu prawa zagrożone jest karą aresztu lub grzywny.Wszystkie rodzaje odpadów, odbierane są przez Gminę w ramach ponoszonej przez Państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem, spalanie odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych, jak również palenie ognisk na terenie nieruchomości jest niczym nie uzasadnione.Jednocześnie uprzejmie przypominam, że spalanie odpadów jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia oraz otaczającego środowiska.Ponadto pragnę podkreślić, iż część obszaru naszej gminy jest terenem szczególnym, należącym do Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat. Obszar ten powinien być wyjątkowo traktowany, ponieważ stanowi wielką wartość dla mieszkańców.W przypadku ignorowania przepisów prawa w tym zakresie, należy niezwłocznie zawiadomić:

  • Komendę Powiatową Policji w Malborku - tel. 55-270-28-22 lub 55-270-28-10
lub
  • Posterunek Policji w Starym Polu - tel. 55-271-30-07, tel. kom. 571-335-226

podając dokładną lokalizację miejsca nielegalnego spalania odpadów.Dbajmy o środowisko, w którym żyjemy i przestrzegajmy obowiązujących przepisów prawa!


Wójt Gminy Stare Pole
Marek Szczypior

 
2017-07-06Muzyka polska na Żuławach


 
2017-07-05Śniadanie Biznesowe


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego


oraz

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

mają zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie
z cyklu Śniadań Biznesowych

"Firma jako organizacja ucząca się"

które odbędzie się:

28 czerwca 2017 r. o godz. 1000

w Restauracji PARAFKA,
ul. Stanisława Moniuszki 3
82-200 Nowa Wieś/Malbork

Spotkanie będzie bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów, połączoną z degustacją kuchni oferowanej przez restaurację.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu bardzo prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 26 czerwca 2017 r. do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk, e-mail: office@parr.slupsk.pl, tel. 59-841-28-92.


Do pobrania:

 
2017-06-21Odnawialne źródła energii


 
2017-06-14Badanie rolnicze

 

Badanie rolnicze
"Rozpoznawanie upraw na podstawie
zobrazowań radarowych i optycznych
uzyskanych z satelit Sentinel 1 i Sentinel 2"

1 czerwca - 15 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronie: gdansk.stat.gov.pl

 
2017-06-09Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno - Zawodowego


 
2017-06-08Bezpłatne badania słuchu


 
2017-06-08Powitanie lata


 
2017-05-31


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 48 49 50 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
   
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.